Declaratie de conformitate | Shopping City Vulcan
 • Declaratie de Conformitate

  1-RO.png

  Grupul NEPI Rockcastle (“Grupul”) isi asuma sa mentina o conduita conforma cu principiile etice, promovand integritatea ca una dintre valorile de baza ale Grupului, actionand prin puterea exemplului si cu onestitate in practicile de business.

  Personalul Grupului are responsabilitatea sa declare orice situatie de conflict de interese, sa trateze pe toata lumea cu corectitudine, sa evite intretinerea unor practici neetice sau compromitatoare, sa foloseasca o abordare respectuoasa si nediscriminatorie bazata pe rasa, religie, sex, orientare sexuala, maternitate, situatie familiala sau maritala, dizabilitati, varsta sau origine nationala, precum si sa actioneze intotdeauna cu onestitate si integritate, pentru a sustine increderea in activitatile Grupului, atat pe plan intern cat si extern.

  2-RO.png

  Data fiind prezenta globala a Grupului, operatiunile si activitatile sale se supun legislatiei si standardelor din diferite jurisdictii, ceea ce face ca o conduita integra si conforma cadrului legal si moral sa fie prioritara.

  Grupul a implementat politici si proceduri de conformitate detaliate, stabilind reguli si practici unitare aplicabile in toate entitatile Grupului, care sustin derularea activitatilor intr-o maniera legala si conforma. Personalul Grupului isi asuma respectarea politicilor si procedurilor interne, precum si a legislatiei aplicabile in activitatile sale zilnice.

  Grupul depune eforturi pentru prevenirea si contracarea riscurilor semnificative asociate unor situatii precum:

  • potentiale conflicte de interese

  • tranzactii cu entitati afiliate care nu respecta cerintele de transparenta sau de impartialitate

  • pastrarea confidentialitatii si a secretului profesional

  • comunicari sau raportari financiare incomplete sau netransparente

  • neconformarea la cerintele legale in materie fiscala, in contextul unui cadru legal complex privind taxarea

  • folosirea de informatii privilegiate si tranzactionarea pe baza unor asemenea informatii

  • spalarea banilor si finantarea terorismului

  • aderarea la reguli neadecvate pentru combaterea coruptiei si fraudei

  • delegarea ineficienta a responsabilitatilor pentru a asigura un echilibru optim intre flexibilitate, rapiditate si control.

  Politicile si procedurile Grupului sunt revizuite periodic pentru a asigura alinierea permanenta la cadrul legal si de reglementare aplicabil.

  Grupul manifesta o abordare prudenta pentru a asigura protejarea activitatilor si reputatiei sale, in conformitate cu principiul “Cunoaste-ti clientul/ Cunoaste-ti partenerul”, pentru a preveni actiuni fraudulente sau actiuni care ar intra in sfera spalarii banilor sau finantarii terorismului. Procesul privind cunoasterea clientului/partenerului include verificarea identitatii clientilor/partenerilor, precum si a potentialei lor implicari in acte de coruptie, frauda, finantarea terorismului, spalarea banilor.

  Politica Grupului permite colaborarea doar cu parteneri/clienti care deruleaza activitati legale si legitime, care mentin o relatie de afaceri transparenta, permitand totodata verificarea naturii economice si a scopului asociat operatiunilor derulate.

  3-RO.png

  Data fiind prezenta globala a Grupului, operatiunile si activitatile sale se supun legislatiei si standardelor din diferite jurisdictii, ceea ce face ca o conduita integra si conforma cadrului legal si moral sa fie prioritara.

  Grupul a implementat politici si proceduri de conformitate detaliate, stabilind reguli si practici unitare aplicabile in toate entitatile Grupului, care sustin derularea activitatilor intr-o maniera legala si conforma. Personalul Grupului isi asuma respectarea politicilor si procedurilor interne, precum si a legislatiei aplicabile in activitatile sale zilnice.

  Grupul depune eforturi pentru prevenirea si contracarea riscurilor semnificative asociate unor situatii precum:

  • potentiale conflicte de interese

  • tranzactii cu entitati afiliate care nu respecta cerintele de transparenta sau de impartialitate

  • pastrarea confidentialitatii si a secretului profesional

  • comunicari sau raportari financiare incomplete sau netransparente

  • neconformarea la cerintele legale in materie fiscala, in contextul unui cadru legal complex privind taxarea

  • folosirea de informatii privilegiate si tranzactionarea pe baza unor asemenea informatii

  • spalarea banilor si finantarea terorismului

  • aderarea la reguli neadecvate pentru combaterea coruptiei si fraudei

  • delegarea ineficienta a responsabilitatilor pentru a asigura un echilibru optim intre flexibilitate, rapiditate si control.

  Politicile si procedurile Grupului sunt revizuite periodic pentru a asigura alinierea permanenta la cadrul legal si de reglementare aplicabil.

  Grupul manifesta o abordare prudenta pentru a asigura protejarea activitatilor si reputatiei sale, in conformitate cu principiul “Cunoaste-ti clientul/ Cunoaste-ti partenerul”, pentru a preveni actiuni fraudulente sau actiuni care ar intra in sfera spalarii banilor sau finantarii terorismului. Procesul privind cunoasterea clientului/partenerului include verificarea identitatii clientilor/partenerilor, precum si a potentialei lor implicari in acte de coruptie, frauda, finantarea terorismului, spalarea banilor.

  Politica Grupului permite colaborarea doar cu parteneri/clienti care deruleaza activitati legale si legitime, care mentin o relatie de afaceri transparenta, permitand totodata verificarea naturii economice si a scopului asociat operatiunilor derulate.

  5-RO.png

  Grupul se asigura ca personalul sau intelege si respecta principiile din sfera eticii, anti-coruptiei, conflictelor de interese si whistleblowing (declararea neregulilor in activitatile desfasurate) si ca toate potentialele situatii de conflict de interese sunt declarate si adecvat gestionate. In acest scop, derulam campanii de constientizare la momentul angajarii, pentru noii angajati, precum si periodic, pentru toate categoriile de personal.

  Incurajam atat personalul cat si partenerii nostri sa ne aduca la cunostinta orice situatie care impacteaza principiile etice sau orice ingrijorari serioase pe care le-ar putea avea la un moment dat, asa incat sa le putem gestiona si corecta in mod corespunzator. In acest scop, Grupul a implementat o Politica de raportare a neregulilor (Politica de Whistleblowing) si canale de raportare a neregulilor, ambele fiind disponibile pe website-ul nostru – https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/. Puteti alege sa folositi fie un portal de internet securizat accesibil direct din website-ul nostru, in sectiunea “Corporate Governance”, fie un hotline dedicat, gestionat de catre o terta parte independenta. Incurajam persoanele care doresc sa raporteze nereguli sa isi dezvaluie identitatea, pentru ca acest lucru ar ajuta in obtinerea mai multor informatii pe parcursul procesului de investigatie. Totodata, ne asumam sa analizam fiecare situatie ce face obiectul raportarilor, chiar si sesizarile anonime, cu aceeasi diligenta si obiectivitate. Va asiguram ca vom respecta confidentialitatea, iar accesul la informatii se va acorda doar acelora care au nevoie de acestea in derularea responsabilitatilor lor, cu exceptia cazului in care legea aplicabila prevede altfel.

  4-RO (1).png

  Grupul se asigura ca personalul sau intelege si respecta principiile din sfera eticii, anti-coruptiei, conflictelor de interese si whistleblowing (declararea neregulilor in activitatile desfasurate) si ca toate potentialele situatii de conflict de interese sunt declarate si adecvat gestionate. In acest scop, derulam campanii de constientizare la momentul angajarii, pentru noii angajati, precum si periodic, pentru toate categoriile de personal.

  Incurajam atat personalul cat si partenerii nostri sa ne aduca la cunostinta orice situatie care impacteaza principiile etice sau orice ingrijorari serioase pe care le-ar putea avea la un moment dat, asa incat sa le putem gestiona si corecta in mod corespunzator. In acest scop, Grupul a implementat o Politica de raportare a neregulilor (Politica de Whistleblowing) si canale de raportare a neregulilor, ambele fiind disponibile pe website-ul nostru – https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/. Puteti alege sa folositi fie un portal de internet securizat accesibil direct din website-ul nostru, in sectiunea “Corporate Governance”, fie un hotline dedicat, gestionat de catre o terta parte independenta. Incurajam persoanele care doresc sa raporteze nereguli sa isi dezvaluie identitatea, pentru ca acest lucru ar ajuta in obtinerea mai multor informatii pe parcursul procesului de investigatie. Totodata, ne asumam sa analizam fiecare situatie ce face obiectul raportarilor, chiar si sesizarile anonime, cu aceeasi diligenta si obiectivitate. Va asiguram ca vom respecta confidentialitatea, iar accesul la informatii se va acorda doar acelora care au nevoie de acestea in derularea responsabilitatilor lor, cu exceptia cazului in care legea aplicabila prevede altfel.

  6-RO.png

  Grupul se asigura ca personalul sau intelege si respecta principiile din sfera eticii, anti-coruptiei, conflictelor de interese si whistleblowing (declararea neregulilor in activitatile desfasurate) si ca toate potentialele situatii de conflict de interese sunt declarate si adecvat gestionate. In acest scop, derulam campanii de constientizare la momentul angajarii, pentru noii angajati, precum si periodic, pentru toate categoriile de personal.

  Incurajam atat personalul cat si partenerii nostri sa ne aduca la cunostinta orice situatie care impacteaza principiile etice sau orice ingrijorari serioase pe care le-ar putea avea la un moment dat, asa incat sa le putem gestiona si corecta in mod corespunzator. In acest scop, Grupul a implementat o Politica de raportare a neregulilor (Politica de Whistleblowing) si canale de raportare a neregulilor, ambele fiind disponibile pe website-ul nostru – https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/. Puteti alege sa folositi fie un portal de internet securizat accesibil direct din website-ul nostru, in sectiunea “Corporate Governance”, fie un hotline dedicat, gestionat de catre o terta parte independenta. Incurajam persoanele care doresc sa raporteze nereguli sa isi dezvaluie identitatea, pentru ca acest lucru ar ajuta in obtinerea mai multor informatii pe parcursul procesului de investigatie. Totodata, ne asumam sa analizam fiecare situatie ce face obiectul raportarilor, chiar si sesizarile anonime, cu aceeasi diligenta si obiectivitate. Va asiguram ca vom respecta confidentialitatea, iar accesul la informatii se va acorda doar acelora care au nevoie de acestea in derularea responsabilitatilor lor, cu exceptia cazului in care legea aplicabila prevede altfel.